تحصیلات

  • کارشناسی ارشد خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

تخصص حرفه ای:

  • خانواده درمانی
  • پیش از ازدواج
  • زوج درمانی
  • مشکلات ارتباطی