مشاور خانواده تلاش می‌کند روابط درون‌خانوادگی را بهبود بخشد،اعضای خانواده را برای زندگی سالم و اثربخش مشتاق و انگیزه‌مند سازد و باعث شود مشکلات درونی، به زندگی بیرون از خانواده خللی وارد نکند.

مشاوره خانواده حضوری  :

مشاوره خانواده یکی از شاخه های روانشناسی می‌باشد که به بررسی مسائل و موضوعات بین فردیِ اعضای خانواده می‌پردازد. اساسی ترین و نخستین نهاد اجتماعی خانواده است. هر انسانی از بدو تولد در قالب این نهاد رشد کرده و سپس پا به اجتماع می‌گذارد . مشاور خانواده این نهاد مهم را به شکلی عمیق مورد بررسی قرار می‌دهد و این نکته را بیان می‌کند که خانواده به عنوان عنصر حیاتی هر اجتماع نیاز به مراقبت پویایی و ارزیابی دارد و اگر این نهاد اساسی از لحاظ روانی آسیب دیده ، ناتوان باشد بر کل جامعه اثرسوء خواهد گذاشت. مشاوره خانواده به مسائلی می‌پردازد که با شکل گیری خانواده توسط افراد از همان ابتدا بروز می نماید ،مانند : تفاوتهای بین زوجین ، تعارضات ، اختلافات فرهنگی و طبقاتی ، مشکلات اقتصادی ، نحوه برخورد با مشکلات و . . . 

اهمیت مشاوره خانواده

همه رفتارهای که ما در طول زندگی خود انجام می‌دهیم از دل خانواده و در سالهای اولیه زندگی‌مان نشأت گرفته است . در خانواده افراد و رفتارهایشان بطور زنجیر وار به هم مرتبط می شوند و بریکدیگر تاثیر میگذارند. این تاثیر گذاری با جدا شدن افراد از بطن خانواده و تشکیل خانواده جدید نیز تاثیر می‌گذارد. از این روست که مطالعه بستر روانی حاکم بر خانواده و تلاش برای بهبود عملکرد، آن جدای از آن که بر ارتقای جامعه تاثیر گذار است ،برای خود افراد در خانواده موجب بهزیستی ارتقای روابط بین فردی و احساس رضایت می شود.به همین دلیل است که مشاوره خانواده خانواده و موضوعات پیرامون آن بسیار حائز اهمیت بوده و پرداختن بدان ضروری است .

موضوعات مهم در جلسه مشاوره خانواده

در جلسه مشاوره خانواده روانشناس تمام وجوه و مسایل خانواده را جزء به جزء پوشش می‌دهد وهر کدام از موضوعات خود یک شاخه جداگانه می‌باشد که می‌تواند بطور عمیق مورد بررسی قرار بگیرد که ما در زیر تمام این موارد را معرفی می‌کنیم :

تمامی موضوعات نابرده در حوزه خانواده به طور تخصصی می تواند بررسی شده و آموزش داده شود . نکته‌ی بسیار مهمی که وجود دارد اینست که تمامی موارد درعین سادگی و کلی بودن دارای نکته ها و مسائل مهم و قابل توجهی است که میتوان برای آنها ساعتها دوره آموزشی تدارک دید و ساعت ها جلسه روانشناسی برگزار کرد و این حاکی از اهمیت مشاوره خانواده است .

مشاور خانواده چگونه به ما کمک می کند ؟

مشاور خانواده در حوزه‌ی خانواده با بررسی روابط بین اعضا و سیستم خانواده و نگاه کل نگر به خانواده درعین پرداختن به تک تک افراد ، مشکلات و مسائل موجود در خانواده را بررسی کرده و آسیبهای موجود در خانواده و بستر های آسیب زا را شناسایی می کند و با آموزش مهارت های لازم در هر حوزه افراد در مواجه با مسائل و مشکلاتشان توانمند می‌سازد . درخانواده افراد در هر مرحله به آموزش و مراقبت روان نیاز پیدا خواهند کرد از ابتدای تشکیل خانواده  یعنی در مرحله پیش از ازدواج برای شناخت بهتر برای بهبود روابط زوجین و …. . مشاوره خانواده با توجه به تخصص در این حوزه بهترین راهکارها را برای پویایی هر چه بیشتر خانواده به افراد ارائه میدهند چرا که خانواده به عنوان مهمترین و اولین اجتماع اگر به شیوه ای درست مدیرت گردد و اگر افراد در غالب خانواده و در دل روابط با دیگران احساس رضایت و کارآمدی داشته باشند می توانند زندگی شاد و رضایتمندی را تجربه کنند و آموزه های در خانواده می تواند در دیگر حوزه ها به موفقیت آنها بیانجامد .