تست روانسنجی چیست ؟

به‌طور‌ کلی در تعریف روان‌سنجی و مشاوره روان‌سنجی می‌توانیم بگوییم مجموعه شیوه‌هایی که روان‌شناسان استفاده می‌کنند تا پدیده‌های روانی‌ای که به ‌صورت تئوری به ‌آن رسیده‌اند از حالت کیفی به‌ حالت کمی درآورند‌.

اهمیت روان‌سنجی چیست ؟

انسان‌ها در همه دوران به ‌این موضوع علاقه داشته‌اند که یک‌دیگر را شناخته و طبقه‌بندی کنند. این طبقه‌بندی و شناخت هم شامل مسائل جسمی (نظیر قوی و ضعیف، سالم و بیمار و …) و مسائل روانی ‌و ذهنی (نظیر هوش، استعداد، شخصیت و…) بوده است.

در عصر حاضر نیز این مسئله به‌ موضوعی بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است و اهمیت روان‌سنجی در این است که وسائل علمی لازم را برای این شناخت و طبقه‌بندی در اختیار جامعه و متخصصان علوم انسانی قرار می‌دهد..

اهمیت روان‌سنجی به ‌این دلیل است که شما وقتی در مورد چیزی در حال صحبت هستید برای اثبات آن موضوع نیاز به اندازه‌گیری و آزمایش دارید و زمانی که به‌ صورت کمی یعنی عددی آن را بیان می‌کنید موضوع عنوان شده ارزش خاصی به خود اختصاص می‌دهد.

روان‌سنجی در تمام حیطه‌ها و قابل اهمیت و ارزش‌مند است، زیرا در یک‌سری از زمینه‌ها پیش‌بینی مناسبی را برای متخصصین فراهم می‌کند. 

به‌طور ‌مثال امروزه در کشورهای بزرگ از روان‌سنجی برای سنجش و پذیرش افراد در شغل‌های خاص استفاده می‌کنند .آن‌ها از طریق یک سری آزمون‌ها برای استخدام  افراد مثل آزمون‌های شخصیت و استعدادیابی بهره می‌گیرند.

همچنین در زمینه مشاوره قبل از ازدواج ، مشاوره تحصیلی ، هوش و شناخت بیشتر خصوصیات فردی آزمون‌های روان‌شناختی کاربرد چشم‌گیری دارند. 

تست روانسنجی
    جهت تست روانسنجی حضوری در مرکز ( سرو )

    اطلاعات خودرا درج کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود