مشاوره روان درمانی چیست؟

افراد در گذر زندگی با مسائل بی شماری روبه رو میشوند . از بدو تولد محیط و آدمها بر ما تاثیر می گذارند و بر محیط و آدمها نیز تاثیر می گذاریم . آسیب می‌بینیم، شکست می‌خوریم، ناکام می‌شویم، دلسرد می‌شویم، و بسیاری از مسائل را از سر می گزرانیم . 

این مسائل هر کدام به تنهایی می توان سد راه ادامه زندگی برای ما شود و به ما اجازه نمی دهد تا تمامی آنچه که باید به آن برسیم را به آن دست یابیم . روانشناسی و مشاوره روان درمانی راهی برای برون رفت از مشکل است .

در روانشناسی فردی فرد با تمام خود روبه رو می شود و به درک درستی از خود توانایی ها و محدودیت های خود می‌رسد . این درک درست منجر به آگاهی فرد از خود زمان، مکان و بهبود تجربه زیستی فرد می شود .

مشاوره روان درمانی به افراد کمک می کند تا تاب آوری خود را در رویارویی با مشکلات زندگی بالا ببرند . راههای موفقیت را مجدد ارزیابی کنند و تعریف درستی از آن داشته باشند . روانشناس با به وجود آوردن فضایی امن برای مراجع اجازه بروز احساسات و تجربه آن را به فرد می دهد . که گاهی خود تمام آن چیزی است که یک فرد به آن نیاز دارد تا احساس تشفی کند .

همچنین روانشناس می تواند با آگاهی رساندن به افراد باعث رشد فرد افزایش انگیزه و اعتماد به نفس در آنها بشود و با راهکارهای مناسب به بهزیستی آنها کمک کند .
    جهت مشاوره روان درمانی حضوری در مرکز ( سرو )

    اطلاعات خودرا درج کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود