شیرین طاهری

500,000 تومان

تحصیلات: کارشناسی بالینی،کارشناسی ارشد عمومی

حوزه های تخصص: مشاوره فردی بزرگسال از 15 سال به بالا، زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره تخصصی طلاق و خیانت

تجارب کاری: سابقه فعالیت اجرایی در مدرسه فائزون و خدیجه کبری، تدریس فوق برنامه و پژوهش در مدارس خدیجه کبری و دبیرستان فرهنگ منطقه یک، تدریس کتاب روانشناسی و جامعه شناسی در مدارس مرضیه.صبا و معراج، مسئول پذیرش مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی (کار دانشجویی)، تدریس داوطلبانه و گروه درمانی کودکان کار با تمرکز بر مهارت های زندگی در کلینیک مددکاری اجتماعی امین، روان شناس مرکز مددکار اجتماعی امین به عنوان ارجاع زوج های طلاق توافقی از قوه قضائیه، درمانگر فردی (بزرگسال/نوجوان) و زوج درمانگر در کلینیک های درمان ،کلید،آوای ذهن و مکث به صورت حضوری و آنلاین، در حال حضر تدریس کتاب روانشناسی و جامعه شناسی و سلامت و بهداشت در مدارس متوسطه دو صبا و معراج، درمانگر فردی بزرگسال و نوجوان و زوج درمانگر در مراکز سروهانا ،کلید و مکث و درمانگر تخصصی مهاجرت به صورت آنلاین با مراجعین خارج از کشور