رضا ذوالقدری

322,500 تومان

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

حوزه تخصص: زوج درمانی، مشاوره فردی، مشاوره پیش از ازدواج، اضطراب، ptst، وسواس و افسردگی

تجارب کاری:

  • مدیر منابع انسانی در سال 1387
  • دبیر ps
  •  مدیر اصلاح و بهبود فرآیند
  • سابقه حضور در کلینیک های روانشناسی روان سایه، پیروزی، سعادت آباد و نیک آرام از سال 1394
  •  برگزاری وبینار زندگی خردمندانه و ازدواج آگاهی
  • سابقه حضور در کلینیک سروهانا از سال 1398

هر جلسه مشاوره 45 دقیقه می‌باشد و تعرفه‌های مذکور بر این اساس محاسبه شده است.