درمان اختلال شخصیت چگونه است؟

شخصیت الگوهای متمایز و اختصاصی وپایدار  اندیشه،هیجان ورفتار فرد که سبک تعامل وی با محیط های فیزیکی و اجتماعی را مشخص می سازد تعریف میکنیم .

اختلالات شخصیت ناسازگاری ها و کژکاری هایی در این الگوهای ثابت و پایدار فردی است . فرد معمولا اکثر طول عمر خود را با این اتلگوههای غلط زندگی کرده است به همین دلیل است که تغییر آن بسیار سخت است و نیاز به خودآگاهی فرد نسبت به این الگوها دارد و اینکه بخواهد آنرا تغییر دهد . این الگوی پایدار معمولا از ابتدای نوجوانی بروز می یابد و در اوایل نوجوانی کم کم تثبیت می شود .

فرد مبتلا به اختلال شخصیت برای درک و همذات پنداری با موقعیت و اشخاص به مشکل برمیخورد. این امر منجر به محدودیت و مشکلات جدی در روابط، فعالیت های اجتماعی، کار و مدرسه میشود.
گاهی ممکن است متوجه نمی شوند  که دچار اختلال شخصیت هستند چون نحوه ی تفکر و رفتار برای خودشان طبیعی به نظر میرسد و به خاطر چالش های پیش رو دیگران را سرزنش میکنند.

اختلالات شخصیت بیشتر از خود فرد دیگرانی را که با اودر ارتباط هستند را تحت تاثیر قرار می دهد و در برخی موارد زندگی کردن با آنها را کاملا دشوار می سازد . از جمله این اختلالات می توان به : اختلالا شخصیت پارانوئید، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، اختلال شخصیت اسکیزوئیدی، اختلال شخصیت خود شیفته  را نام برد .

رابطه با هر انسانی که دارای این نوع اختلالات است، نیازمند آگاهی داشتن به وجوه اختلال است. در برخی موارد علی رغم آگاهی داشتن اما ماندن در رابطه با چنین افرادی دشوار و غیر ممکن می نماید .

اختلالات شخصیت بیش از هر اختلال دیگری نیاز به توجه حرفه ای درمانگر است و معمولا طول دوره درمان طولانی است و اغلب تنها روانکاوی به درمان این اختلالات  پاسخ میدهد .

به هرروی فرد خود باید برای درمان اقدام کند و نیازمند درمان تخصصی زیر نظر رواندرمانگر کارآزموده باید انجام شود .
    جهت مشاوره و درمان اختلال شخصیت حضوری در (مرکز سرو )

    اطلاعات خودرا درج کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود