درمان اختلالات خلقی با مشاوره

خلق حال و هوای احساسی یا هیجانی نافذ و پایداری است که بر رفتار و درک فرد از جهان تاثیر می گذارد . عاطفه به تظاهر بیرونی خلق اطلاق می شود . اختلالات خلقی (که گاهی اختلالات عاطفی نامیده میشوند ) طبقه مهمی از بیماری های روانپزشکی هستند و اختلال افسردگی ،اختلال دوقطبی، افسرده خویی و خلق ادواری، ازجمله آن است .

برای توصیف خلق انواعی از صفات بکار می رود؛ افسرده، غمگین ،تهی ، ملانکولیک، ناراحت ،تحریک پذیری،سرخوش، مانیک، شاد و بسیاری صفات دیگر که همگی ماهیتی توصیفی دارند . برخی از اینها قابل مشاهده توسط یک رواندرمانگر هستند و سایر موارد را فقط خود فرد احساس می کند مانند نا امید .

خلق می تواند بی ثبات باشد و سریعا بین قطبهای مخالف در نوسان باشد (مثلا فرد یک لحظه با صدای بلند می خندد و گشاده رواست و لحضه ای دیگر گریان و مایوس است. از دیگر نشانه ها و علائم اختلالات خلقی عبارت است از تغییراتی در سطح فعالیت، تواناییهای شناختی،تکلم، کارکردهای نباتی (از قبیل خواب،فعالیت جنسی،و سایر نظمهای زیستی ). این تغییرات تقریباهمیشه موجب مختل کارکردهای بین فردی ،اجتماعی، و شغلی فرد می شود.

مشاروه با یک روانشناس و روانپزشک تاثیر بسیار زیادی در درمان اختلالات خلقی در فرد میتواند داشته باشد.
    جهت مشاوره و درمان اختلالات خلقی در (مرکز سرو )

    اطلاعات خودرا درج کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود