درمان افسردگی با شناخت بهتر آن

افسردگی خلق حال و هوای احساسی یا هیجانی نافذ و پایداری است بر رفتار و درک فرد از جهان تاثیر می گذارد . عاطفه به تظاهر بیرونی خلق اظهار می شود. اختلالات خلقی طبقه مهمی از بیماری های روانپزشکی هستند و افسردگی شایع ترین آنها به شمار می رود. 322 میلیون نفر از مردم جهان در سال 2015 به افسردگی مبتلا بودند که در دهه گذشته تعداد آنها افزایش چشمگیر داشته و می‌توان گفت آمار آنها حداقل 18% بیشتر شده است.

افسردگی یک اختلال خلقی است که باعلایمی مانند : بی میلی شدید،احساس بی ارزشی و گاها گناه، عدم لذت بردن از فعالیت های لذت بخش، بی اشتهایی و کاهش وزن ، در برخی موارد پر اشتهایی و یا چاقی ، صبح خیزی ، احساس غم و اندوه مداوم که با انجام کارهای لذت بخش بهبود نمیابد . احساس بی انگیزشی مداوم . تمامی این موارد حداقل باید برای یک دوره دوهفته ای همزمان وجود داشته باشند .

افسردگی یک اختلال است و نیازمند توجه حرفه ای می باشد چه از نظر روانشناسی و روانکاوی و گاهی نیز روانپزشکی که بسته به شدت و میزان آن متفاوت است ولی در هرصورت به هیچ وجه با انجام فعالیت ها لذت بخش و یات رفتن مسافرت و ایجاد تغییرات ظاهری قابل درمان نیست .

اگر در اطراف خود یا اگر شخص خودتان دچار این حالات شدید بهترین کار مراجعه به یک رواندرمانگر است تا بتوانید از این وضعیت رها شوید .

افسردگی شاخه های متفاوتی دارد که هرکدام بنابر تفاوت در علایم شدت و میزان بروز آن متفاوت و درمان آن نیز متفاوت است .
    جهت مشاوره و درمان افسردگی حضوری در (مرکز سرو )

    اطلاعات خودرا درج کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود