مشاوره روابط بین فردی چه اهمیتی دارد؟

انسان در رابطه زاده می شود، در رابطه بودنش را باور می کند، در رابطه آسیب می بیند و در رابطه درمان می شود و دوباره بهبود میابد. همه چیز برای حیات روانی انسان رابطه است پس اینکه روابط خود را بر چه اساسی شکل می دهد و برپایه ی چه باوری آنها را پیش می برد تا حد زیادی تمام زندگی او را شکل می دهد . روابط بین فردی که در واقع بخشی از انواع ارتباطاتی است که ما شکل می دهیم بسیار مهم و حائز اهمیت است . چرا که تا حد زیادی بر تجربه زیستی ما تاثیر می گذارد و تمام درک ما از زندگی و بودنمان در این دنیارا تعریف می کند . پس اینکه چگونه این روابط را شکل می دهیم و چگونه از آن نگهداری می کنیم بسیار مهم است .

اصول روابط بین فردی

مهم ترین اصل روابط بین فردی محدودیت ها و مرزهایی است که باید هر دوسوی رابطه برای هم تعریف کنند . چرا که عامل اصلی فروپاشی رابطه ترد شدن افراد از حد و مرزهای یکدیگر است . وارد شدن به حریم شخصی و خصوصی افراد شابد به غلط در ابتدا تصور صمیمیت را ایجاد کند اما پس از چندی باعث می شود تا افراد خواسته یا ناخواسته شروع به تغییر دادن یکدیگر کنند . از همان لحظه که تلاش می کنیم دیگری را تغییر دهیم و یا باب میل او تغییر کنیم روابط روبه زوال می روند .

نکته دیگر توجه به خواسته ها یکدیگر و احترام قائل شدن برای خواسته های خود است . مادامی که برای خود احترامی قائل نیستیم و خود را دوست نداریم دیگران نیز با ما همانگونه رفتار می کنند که ما باخودمان رفتار می کنیم .

روانشناس چگونه روابط بین فردی مارا بهبود می بخشد ؟

روانشناس با تبیین درست شخصیت ما و با ایجاد خودآگاهی به ما ابزاری می دهد تا ما بدان وسیله بتوانیم با دیگران ارتباط درست و موثر برقرار کنیم و روابط خود را گسترش و بهبود ببخشیم . روانشناس و مشاوره روابط بین فردی حد و مرزها را برای ما دوباره باز تعریف می کند و به ما یاد می دهد که چگونه اصالت خود را در ارتباط با دیگری حفظ کنیم و در او ذوب نشویم .

  • اهمیت‌دادن:

یعنی بتوانیم به احساسات، صحبت‌ها و خواسته‌های فرد مقابل توجه نشان دهیم. زمانی روابط بین‌فردی تقویت می‌شود که با توجه به توان و ظرفیت خود در مقابل عملکردهای دیگران رفتار و واکنش مناسبی داشته باشیم.

  • سؤال‌کردن:

پرسیدن، متداول‌ترین و در عین ساده‌ترین مهارت‌هاست. زیرا پرسیدن علاوه‌بر شفاف‌سازی پیام، باعث برانگیختن تفکر افراد می‌شود. به‌خاطر داشته باشیم طرح سؤال‌های مکرر، به‌قصد مُچ‌گیری، نه‌تنها به تقویت رابطه بین‌فردی کمک نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف و مختل‌شدن آن نیز می‌شود.

  • احترام گذاشتن:

یعنی پذیرفتن و گرامی‌داشتن بی‌قید‌وشرط دیگران باوجود تفاوت‌هاست. با دیگران به‌گونه ای رفتار کنیم که احساس کنند برای‌شان ارزش و احترام قائل هستیم. یکی از نشانه های احترام گذاشتن و رعایت مقررات موقعیتی است که در آن قرار می‌‌گیریم.

  • ابراز وجود:

از جمله مهارت‌های مهم در برقراری ارتباط، ابراز وجود است که شامل بیان افکار، احساسات، اعتقادات و حقوق خویش است، بدیهی است که افرادی‌که خجالتی وکم‌رو هستند در ابراز وجود بیش از دیگران با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند.

  • نه گفتن:

مهارتی است که فرد بتواند در مقابل درخواست دیگران که برایش مقدور نیست و تمایل به انجام دادنش ندارد از کلمه «نه» استفاده کند. کسانی که از قدرت نه گفتن عاجز باشند همواره در روابط درون‌فردی و بین‌فردی خود با دیگران با مشکل روبه‌رو شده و از ارتباط خود احساس امنیت و خرسندی نمی‌کنند.

مشاوره‌ بین ‌فردی ، به ‌شما کمک می‌کند مهارت‌های خود را افزایش و تقویت کنید؛ و متوجه کمی ‌و‌ کاستی خود در روابط بین ‌فردی شوید