سحر بیسادی

321,000 تومان

تحصیلات: دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

حوزه تخصص: کودک و نوجوان، تخصصی بازی درمانی و والد پروری

تجارب کاری:

  • لیسانس شیمی کاربردی
  •  از سال 1389 در حوزه کودک و نوجوان مشغول به فعالیت و تحصیل شده اند
  •  فعالیت ها در 3حوزه ی: 1. مشاوره مدرسه و مربی مهارت های زندگی از سال 1398، 2. بازی درمانگر و والد پروری در کلینیک سروهانا از سال1398 و 3. برگزاری دوره ها و کارگاه های والد پروری و مهارت های زندگی برای کودکان
  • برگزارکننده تورهای والد -کودک مبتنی بر بازی های روان شناسی

رویکرد درمانی: واقعیت درمانی و دانش آموخته موسسه بین المللی ویلیام گلسر

هر جلسه مشاوره 45 دقیقه می‌باشد و تعرفه‌های مذکور بر این اساس محاسبه شده است.