مریم شبرنگ مریدانی

555,000 تومان

تحصیلات: دکتری روانشناسی بالینی

حوزه تخصص: اختلالات شخصیت و خلقی، اختلالات دوقطبی، افسردگی، وسواس و اضطراب

تجارب کاری:

  • سابقه فعالیت در کلینیک روحان
  • سابقه فعالیت در کلینیک طراوت بهشت
  • سابقه فعالیت در کلینیک سروهانا
  • سابقه فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه مفید (سال 1401 و 1402)
  • سابقه تدریس رشته روانشناسی در دانشگاه آزاد قم و اراک
  • بیش از 5 سال سابقه فعالیت در حوزه روانشناسی
  • تالیف و ترجمه کتاب روانشناسی «آنسوی خیانت»
  • ترجمه کتاب «صبح بخیر هیولا»

هر جلسه مشاوره 45 دقیقه می‌باشد و تعرفه‌های مذکور بر این اساس محاسبه شده است.