دلبستگی ‌ایمن کودکان

59 / 100

عوامل موثر بر دلبستگی‌ ایمن را در موارد زیر میتوان یافت کرد :

١.فرصت برقرار کردن رابطه نزدیک:

نوزادان باید با والدین ارتباط داشته و رابطه نزدیکی با هم برقرار کنند تا پیوند عاطفی عمیقی بین آن‌ ها شکل بگیرد و باعث به‌ وجود آمدن دلبستگی‌ ایمن در کودکان شود.

٢. کیفیت پرستاری از کودک:‌‌

مادر یا مراقب باید در کنار کودک حضور داشته و نیازهای اساسی کودک مثل غذا را در اسرع وقت برآورده سازد. پاسخ‌ دهی سریع ، منظم و مناسب مادران به علايم نوزادان و نگهداری محبت‌ آميز آن‌ ها ، با ايمن ‌بودن دلبستگی ارتباط دارد . مادر هنگام ارتباط با کودک نباید خسته و بی‌ حوصله باشد و به کودک بی‌ توجهی کند یا این‌ که بیش‌ از اندازه به کودک توجه کند .

٣. ویژگی‌ های کودک:

دلبستگی حاصل یک رابطه و تعامل دو نفره بین والد و مراقب است٬ بعضی از نوزادان بی‌ قرار هستند و بیشتر گریه می‌ کنند و بعضی به‌ اصطلاح خوش‌ اخلاق‌ تر هستند . عواملی مانند تولد زودرس و بیماری نوزاد٬ نگهداری از نوزاد را برای والدین سخت‌ تر می‌ کند. اگر والدین وقت و حوصله کافی برای پرستاری از نوزاد داشته باشند و نوزاد هم بیماری خاص و شدیدی نداشته باشد ، نوزاد مراحل دلبستگی را به خوبی طی خواهد کرد.

٤. شرایط خانوادگی:

نوع رفتاری که والدین با کودک دارند از مهم‌ ترین شرایط خانوادگی است . والدینی که خودشان مورد بی‌ مهری پدر و مادرشان قرار گرفته‌ اند نباید با فرزندشان هم همان‌ طور رفتار کنند ، باید پدر و مادرشان را ببخشند و سعی کنند خودشان والدین خوبی باشند.

٥. خلق و خوی کودک:

دلبستگي حاصل یک تعامل دو نفره است و رفتار مادر با نوزاد تا حد زیادی تابعی از رفتار خود نوزاد است. بعضی نوزادان خلق و خوی دشوار دارند و برخی خلق و خوی ملایم دارند که عامل تعیین کننده‌ای برای رفتار مادر با نوزاد است.

 

عوامل موثر بر دلبستگی‌ ایمن را بررسی کردیم، مطالعه بیشتر در مورد دلبستگی ایمن

در مشاوره کودک و نوجوان راهنمایی دقیقتری در این مورد انجام خواهد شد.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!