سوء استفاده عاطفی

سوء استفاده عاطفی نوعی سوء ‌استفاده است که ماهیتاً عاطفی و هیجانی است نه جسمی.
سوء ‌استفاده کلامی و انتقاد گونه و فنون ظریفتری چون سرزنش و ترشرویی همه مثال‌ هایی از سوء ‌استفاده عاطفی هستند.
سوء‌ استفاده عاطفی مثل شستشوی مغزی است که در آن بطور منظم اعتماد ‌به ‌نفس ، ارزش شخصی، اعتماد به دریافت‌ های شخصی و خود پنداره افراد تخریب می‌ شود.

سوء ‌استفاده عاطفی چه بوسیله زخم زبان و تحقیر مداوم انجام گیرد و چه بوسیله تشر زدن یا تحت عنوان “راهنمایی”،  “آموزش” و “پند” نتیجه همیشه یکسان است. در واقع سوء‌ استفاده شونده، هویت و ارزش شخصی خود را از دست می‌ دهد. سوء ‌استفاده عاطفی به هسته درونی شخص آسیب وارد می‌ کند، زخم‌ هایی ایجاد می‌ کند که عمیق‌ تر و مزمن‌ تر از جراحت‌ های بدنی است.

 

سوء استفاده عاطفی

 

در مشاوره بین فردی سرو مسایلی اینچنین مورد بررسی و درمان قرار میگیرند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!