دانش عمومی روانشناسی/سلامت روان
داشتن سلامت روان تمامی ابعاد زندگی شما را در بر می گیرد؛ هدف بهداشت روان یا سلامت روانی، رسیدن به آرامش و رضایت باطن است. افراد با سلامت ذهن و روان، کنترل بهتری روی احساسات دارند و افرادی با انرژی و مثبت نگر هستند. سلامتِ روان بر طرز فکر، احساس و رفتار روزانه شما تاثیر دارد و همچنین روی توانایی شما در مواجهه با استرس ، غلبه بر چالش‌ های زندگی ، ساخت روابط و ریکاوری بعد از سختی ها تاثیرگزار است.

سلامت روان را می توان در دو عبارت خلاصه کرد:

  • “واقعیت پذیری”
  • “مسئولیت پذیری”

پذیرش واقعیت به این معناست که فرد توانمندی و قدرت پذیرش پیامدهای منطقی و طبیعی رفتار خود را داشته باشد. این پیامدها بخشی از دنیای واقعیست و هنگامی که ما پیامدهای رفتار و تصمیمات مان را نمی پذیریم، در واقع “واقعیت” را انکار می کنیم.

مسئولیت پذیری، یعنی فرد مسئولیت ارضای نیازهای شخصیش را به عهده می گیرد، و در راستای این هدف به نیازهای دیگران تعدی نمی‌ کند و یا اینکه نیازهایش را به هزینه‌ دیگران رفع نمی‌ کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!