مفهوم مرگ برای کودکان غیر قابل درک می‌ باشد و آن را یک اتفاق موقت و قابل برگشت در نظر می‌ گیرند و یا تصور می‌ کنند اجساد هنوز همان فعالیت‌ های گذشته خود را در زیر خاک یا آسمان‌ ها انجام می‌ دهند .کنجکاوی کودکان در مورد مرگ کاملا اجتناب‌ ناپذیر و طبیعی است.

پرسش‌ های او را تا حد امکان با جواب‌ های ساده و کوتاه پاسخگو باشیم. درک عبارت‌ هایی مثل «او رفته است تا در آرامش استراحت کند» ٬ «به خواب ابدی رفته است» برای کودک بسیار سنگین بوده و کودک دچار آشفتگی ذهن شده که شاید مادر و پدر من هم بعد از استراحت٬ بیدار نشوند. گاهی به کودکان خود می‌ گوییم« او انقدر خوب بود که خداوند او را نزد خود برد»با این جمله کودک به این فکر می‌ افتد که نکنه خدا مامان و بابا و یا هر کسی که خوب هست را زود پیش خود ببرد و یا من انقدر بچهٔ بدی باشم تا بیشتر پیش مامان و بابا بمونم.

در شرایط سوگواری و غم٬ انتظار رفتار طبیعی و بدون اشکال از خود در برابر کودک نداشته باشید٬ بگذارید کودک اشک‌ های شما را ببیند٬ این ها همه طبیعی است٬ از دوستان و اقوام خود کمک بگیرید تا در طی زمان با مسأله سوگ کنار بیایید و سپس به کودک تان کمک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!