پذیرش و تعهد درمانی مبتنی بر این عقیده است که زبان، هسته اصلی بسیاری از اختلالات روانی به طور خاص و درد و رنج انسان به طور عام است.
رویکرد ACT نوعی رویکرد مداخله‌ ای است که برای به‌ زانو درآوردن زبان طراحی شده است؛ به طوری که تبدیل به ابزاری شود که بتوان بصورت مفید از آن استفاده کرد، به جای اینکه به شکل فرآیندی مخفی انسان‌ هایی را که میزبان آنند از پا بیاندازد.
ACT درمان خاص اختلال نیست؛ بلکه، رویکردی کلی است که می‌ تواند به توسعه بسیاری از پروتکل‌ ها، تمرکز بر روی مشکلات، جمعیت‌ های بیمار و یا موقعیت‌ های خاص کمک کند. ACT دانش شکل‌ گیری رفتار و روابط کلامی را با درمانی مؤثرتر ادغام می‌ کند.
اگر‌چه بسیاری از مشکلات روانی ما ریشه در تفکر و زبان دارد، اما زندگی بدون زبان غیر ممکن و ناسالم است. زبان می‌ تواند نقش یک کارمند یا یک رئیس را برای ما بازی کند. برخلاف بسیاری از اشکال درمان که به‌ دنبال تغییر محتوای تفکر مشکل‌ ساز می‌ باشند، ACT به دنبال کمک به مراجع است تا وی بتواند زبان و فکر را تحت کنترل بافتی مناسب قرار داده، آن را منطقی و خطی بکار ببندد. هدف انعطاف‌ پذیری روانشناختی است. یعنی توانایی تماس کامل‌ تر با لحظه حال به عنوان انسان هشیار و یا تغییر و حفظ آن مشروط بر اینکه در خدمت اهداف ارزشمند باشد.
گذار از مسیری که افقش عاشقانه زیستن در تمامی حوزه‌ های فردی و اجتماعی ماست، با پَستی‌ ها و بلندی‌ های بسیاری نیز همراه است که اگر ندانیم با آن‌ ها چگونه مواجه شویم شاید کل فرایند رفتن‌ مان را تحت تاثیر خود قرار دهند، آن‌ قدر که روزی در انتهای سفر زندگی تنها با حسرت به گذشته نگاه کنیم و ببینیم که چقدر نکرده‌ ها داریم. راز مواجهه با احساسات و افکار ناخوشایند «پذیرش» است. اگر با خوب و بد، خوشایند و ناخوشایندی که در راه تجربه می‌ کنیم سر ستیز داشته باشیم کل شیرازه‌ ارزش‌ هایمان از هم می‌ پاشد ولی اگر آن‌‌ ها را چون روز و شب زندگی در آغوش کشیم فرصت تجلی خود را به دست می‌ آوریم.
هدف تمامی مداخلات ACT انعطاف‌ پذیری بیشتر در پاسخ‌ دهی و حساسیت بیشتر به کارایی عمل است. شعار اصلی بسیاری از مداخلات ACT این عبارت است که ” کنترل، مشکل است نه راه‌ حل.”
ACT تماس مؤثر، بارز و بدون مقاومت با زمان حال را افزایش می‌ دهد. این فرایند دو مشخصه دارد: مشاهده هر آنچه در زمان حال وجود دارد بدون قضاوت افراطی و توصیف کننده. ACT به مراجعین می‌ آموزد بین انتخاب‌ ها و قضاوت‌ های منطقی تفاوت قائل شوند و ارزش‌ ها را به‌ عنوان یک موضوع مورد انتخاب برگزینند.
ACT نوعی رفتار درمانی است که به‌ دنبال کمک به مراجع برای حرکت کردن و ساخت یک زندگی هدفمند و بانشاط‌‌‌ تر است.
«برای کسی که به داشته‌ های محدود و آگاهی نسبی‌ اش، در عمل متعهد است زندگی سراسر معجزه خواهد بود.» 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!