کنترل خشم

راه های کنترل خشم

برای بر عهده گرفتن مسئولیت خشم، باید از اعماق وجود بدانید که خشم متعلق به شما ست. خشم پاسخِ قلبی شما ست که از ذهن و قلب ‌تان سرچشمه می‌ گیرد. افراد و چیزهای دیگر نمی‌ توانند شما را خشمگین کنند و این یک نکته مثبت است، یعنی می‌ توانید بر خشم ‌تان تسلط داشته باشید.

با خشم‌ تان دوست شوید

محرک‌ های خشم ‌تان را شناسایی کنید. این فهرست ممکن است شامل افراد، رویدادها و موقعیت‌ ها باشد.

کنترل خشم‌ تان را در دست بگیرید

به علایم خشم‌ تان توجه کنید. برخی افراد به سردی یخ می‌ شوند و برخی صورتی برافروخته و عضلات‌ شان منقبض می‌ شود.

در لحظه‌ ای که متوجه علایم خشم ‌تان شدید به این موارد عمل کنید.

ایست «یک دقیقه صبر کن» نفس عمیق بکشید.

رها کن « عضلات‌ تان را شل کنید و همۀ تنش را از بدن‌ تان خارج کنید»

برو «اگر هنوز هم احساس می‌ کنید خشم‌ تان کنترل نشده، وقت آن است که خشم‌ تان را تخلیه کنید. فهرستی از کارهایی که به آرام شدن‌ تان کمک می‌ کند را بنویسید.

کنترل خشم

به منظور فهمیدن خشم، لایه‌ های پنهان احساسات را زیر خشم مشاهده کنید. ممکن است تعداد زیادی از هیجانات زیر هیجان خشم وجود داشته باشد. این لایه‌ ها از افکار و احساسات مختلفی تشکیل شده است.

گاهی‌ اوقات این افکار خودگویی ‌های منفی هستند، مثل زمانی که فکر می‌ کنید:« من یک بازنده‌ ام»، «من یک احمق‌ ام» این‌ گونه افکار می‌ تواند آتش خشم را شعله‌ ور سازد.

خشم‌ تان را ردیابی کنید

به کمک ثبت واکنش‌ هایتان در طول یک دورۀ زمانی، به خوبی با خشم‌ تان آشنا شوید.

مسئولیت خشم‌تان را بر عهده بگیرید

به‌جای آن‌ که سرنشین اتومبیل خشم‌ تان باشید، رانندۀ آن باشید.

مهارت دادنِ پاسخ محترمانه

خشم شما نشانه این است که به نظرتان چیزی اشتباه است. شاید مسئله رابطه‌ ای باشد که نیاز به ترمیم دارد. شاید مشکل احساس بدی است که دربارۀ چیزی دارید و فقط نیاز دارید احساس ‌تان تأیید شود. شاید مسئله انتظار زیادی است که فردی از شما دارد. شاید موضوع یک موقعیت ناممکن است.

شاید نتوانید موقعیت را کاملاً اداره کنید، اما می‌ توانید آن را بهبود بخشید. می‌ توانید تصمیم بگیرید احساسات و افکاری که موجب خشم‌ تان شده‌اند را به شیوه‌ ای صادقانه، مستقیم و محترمانه بیان کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!