دلبستگی ایمن

در این مقاله توضیح مختصری داریم در مورد اینکه دلبستگی ایمن چیست؟ و چه مواردی دارد.

زمانی که مادر یا مراقب ‌نوزاد از بدو تولد به درستی و به موقع پاسخگوی نیازهای کودک باشد علاوه بر این‌ که باعث می‌ شود نوزاد به دنیای اطراف خود اعتماد کرده و با خیال راحت به جست و جو بپردازد، باعث به وجود آمدن رابطه و تعامل عاطفی مثبتی بین مادر و نوزاد می شود که باعث شکل گرفتن دلبستگی ایمن ، طی شدن درست و به موقع مراحل دلبستگی و سلامت‌ روانی کودک در آینده می‌ گردد .

نشانه دلبستگی ایمن

نشانه دلبستگی ‌ایمن در کودکی این است که اين كودكان رفتار دلبستگی واضحی بعد از جدایی مادر نشان می‌ دهند .

وقتی مادر آن‌ ها را ترک می‌ کند ، آن‌ ها مادر را صدا مي‌ كنند ، دنبال او می‌ روند و او را جستجو می‌ كنند و در آخر شروع به گريه می‌ كنند .

رفتار کودک

زمانی كه مادر برمی‌ گردد خوشحال می‌ شوند و او را بغل می‌ كنند و مي‌ خواهند در بغل مادر باشند، با وي تماس جسمی داشته باشند. بعد از مدت كوتاهی آرام می‌ شوند و سعی می‌ كنند دوباره بازی را شروع كنند. این رفتار نشان دهنده یک دلبستگی ایمن در کودک است .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!