9 / 100

پیوند اعتماد به‌ نفس و عزت‌ نفس

اعتماد به نفس توضیح می‌ دهد که چرا دست آوردهای زندگی من کم یا زیاد است و چقدر عملکرد خود را دوست دارم! اما ارتباطی بین اعتماد به‌ نفس و عزت نفس وجود دارد که باعث شده بسیاری آن‌ ها را یکی و یا در داخل دیگری فرض می‌ کنند.
بخشی از این احساس ناشی از تائید اطرافیان ماست که ممکن است چندان تحت کنترل ما نباشد. با این وجود می‌ تواند ناشی از این حس باشد که ما پرهیزکارانه رفتار می‌ کنیم، در کاری که انجام می‌ دهیم کفایت داریم و این‌ که اگر بخواهیم می‌ توانیم به شکل موفقی رقابت کنیم. برخی افراد بر این باورند که اعتماد به‌ نفس را می‌ توان به وسیلۀ تائید و تفکر مثبت ایجاد کرد. اما جنبه‌ های دیگری نظیر تعیین و دستیابی به‌ اهداف نیز وجود دارد که موجب ایجاد حس کفایت می‌ گردد. بدون وجود احساس کفایت، شما اعتماد به نفس نخواهید داشت: شما اعتماد به نفس کاذبی خواهید داشت که در صورت بروز شکست و ناراحتی برایتان مشکل ساز خواهد شد.
این‌ ها مهمترین ویژگی‌ های افراد با اعتماد به‌ نفس محسوب می‌ شود. بنابراین، اعتماد به نفس از این جهت به خودکارآمدی شباهت دارد که بر عملکرد آیندۀ فرد متمرکز است؛ با این وجود، به نظر می‌ رسد بر اساس عملکرد قبلی باشد، یعنی به نحوی بر گذشته متمرکز است. بسیاری از روانشناسان هنگامی به خودکارآمدی اشاره می‌ کنند که بحث اعتقاد فرد در مورد توانایی‌ های خویش در رابطه با وظایف یا مجموعه‌ ای از وظایف پیش می‌ آید، درحالی‌ که اعتماد به نفس یک ویژگی با ثبات‌ تر و گسترده‌ تر است که به ادراک فرد از توانایی‌ های کلی خویش باز می‌ گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!