مدیریت زمان

مدیریت زمان دارای تکنینک های مختلفی است، معمولاً همه ما به یک دليل دچار کمبود زمان نمی‌ شویم؛ دلایل مختلفی برای کمبود زمان وجود دارد؛ در نتیجه تشخیص این ‌که چرا دچار کمبود زمان شده‌ایم نیاز به بررسی دارد.

دلایل کمبود زمان

١-كمال طلبی
کمال طلب‌ ها، کسانی هستند که برای هیچ کاری،‌ استاندارد كمتر از صد را نمی‌پذیرند.٦٠ يا٧٠٪؜ براي آنها قابل پذيرش نيست.

٢-اهمال کاری
گاهی اوقات، مشکل ما واقعاً کمبود زمان و مدیریت زمان نیست. بلکه عقب انداختن کارها به زمان دیگر است.

٣-بيشتر غرق در رويا هستيم تا هدفگذاري هاي واقعي

برخی از ما به دلیل رویاهای بزرگی که در سر داریم، احساس می‌ کنیم به کمبود زمان گرفتار شده‌ایم.

٤-مهارت حل مسئله نداريم
گاهی اوقات، مسیر کار ما نادرست است. به جای اینکه مسیر کار را درست کنیم، به صورت موردی مشکلات را حل می‌ کنیم.

٥-ميخواهيم همه كارها را خودمان انجام دهيم
ما خیلی وقت‌ ها در واگذار کردن کارها به دیگران، ضعیف عمل می‌ کنیم.

٦-مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی در ما ضعيف است

گاهی اوقات، ممکن است احساس کنیم که حجم فعالیت‌ ها زیاد است و نمی‌ دانیم که بهتر است کدام را به نفع کدام کنار بگذاریم.

٧-مهارت نه گفتن نداريم
شاید ما هم از جمله کسانی باشیم که نمی‌ توانيم به سادگی به دیگران «نه» بگویيم. به همین دلیل، قسمت عمده‌ ای از وقت خود را صرف انجام کارهایی می‌ كنيم که به دلیل خجالت یا رودربایستی یا دلایل مشابه، پذیرفته‌ ايم.

٨-گاهي اوقات تنها روي يك بعد متمركز ميشويم
مسئله‌ دیگری هم وجود دارد که گاهی از چشم ما دور می‌ ماند: “ما آن قدر درگیر مدیریت زمان می‌ شويم که مدیریت انرژی را فراموش می‌ کنیم.”

 

مدیریت زمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!