تحصیلات

 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • کارشناس روانشناسی بالینی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی بالینی
 • عضو انجمن روانشناسی ایران

تخصص حرفه ای

 • مشاوره فردی
 • روان درمانی
 • مشاوره ازدواج
 • زوج درمانی
 • درمان اختلال های شایع از قبیل: انواع اختلال های اضطرابی، افسردگی و …
 • درمان شکست عشقی و عاطفی
 • – ACT
 • – CBT
 • – واقعیت درمانی
 • – شفقت درمانی

سوابق حرفه‌ای

 • گذراندن دوره ها و کارگاه های:
 • – مشاوره پیش از ازدواج
 • – تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی (CBT)
 • – تربیت درمانگر ACT
 • – سوپرویژن درمانگر اختلالات اضطرابی (اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، افسردگی و …)
 • – واقعیت درمانی
 • – مربیگری مهارت های زندگی
 • – آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mind Fulness)
 • – تربیت متخصص اورژانس اجتماعی-روانی
 • – الگوی ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • – زوج درمانی
 • شرکت در همایش بین المللی روانشناسی بالینی: ارزیابی، تشخیص، درمان
 • شرکت در همایش های مختلف روانشناسی
 • مدرس کارگاه های مهارت های زندگی
 • مدرس دوره زندگی خردمندانه