تحصیلات

  • کارشناسی ارشد خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

تخصص حرفه ای:

  • بازی درمانگر و هنر درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری بر روی مشکلات اوتیسم، ADHD، بیش فعالی، اضطراب، وسواس، تاخیر رشدی، سوگ، افسردگی، روان درمانی اگزیسنانسیال، مهارت اجتماعی، فرزندپروری

 

تجارب کاری

  • درمانگر کودک موسسه مغز پژوهی درخت سپید 98-95
  • درمانگر کودک مرکز مشاوره چمان 1400
  • درمانگر کودک مرکز مشاوره هستیا 99 تاکنون
  • درمانگر کودک مرکز مشاوره سرو هانا 98 تاکنون
  • درمانگر و بازی درمانگرکلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان مهر