تحصیلات

 • کارشناس ارشد مشاوره
 • رواندرمانگر و هیپنوتراپیست و مدرس کارگاههای آموزشی با ۱۴ سال سابقه کار حرفه ای درمانی و آموزشی
 • مشاوره خانواده، زوج و کودک و نوجوان
 • (۳۲۵۶۹) عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • (۱۲۰۷ )عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تخصص حرفه ای

 • رواندرمانگر و هیپنوتراپیست
 • مشاوره خانواده، زوج و کودک و نوجوان

سوابق حرفه ای

 • (۳۲۵۶۹) عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • (۱۲۰۷ )عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
 • شرکت در دوره واقعیت درمانی آقای دکتر احمد مشیدی مربی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 • شرکت درکارگاه آموزشی کودک و نوجوان آقای دکتر غلامعلی افروز
 • چاپ مقاله رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی و بلوغ زودهنگام در پنجمین همایش ملی مدرسه
 • مشاور مجتمع بهار علم آموزان)پاسداران(
 • مشاور کلینیک دکتر امامی و خانه سلامت سعادت آباد
 • مشاور کلینیک روان طب فرمانیه
 • مشاور مرکز پارسیان مهر پرورستاری