یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین مهارت‌ های ارتباطی و توسعه فردی اعتماد به‌ نفس است.

فرد در جامعه می‌ تواند توسط اعتماد به‌ نفس به نتایج بسیار خوبی در کار تیمی و گروهی برسد. اعتماد به‌ نفس همواره با احساس خوشبختی و مفید بودن همراه است.

امروزه روانشناسان به این نتیجه رسیده‌ اند که اعتماد به‌ نفس ریشه در کودکی هر فرد دارد و به عوامل بسیار زیادی وابسته است اما به طور خلاصه می‌ توان گفت که یکی از علت‌ های اصلی آن عدم‌ توجه به روابط اجتماعی است. گاهاً کمرنگ بودن اعتماد به‌ نفس شخص در جامعه، اشتغال‌ زایی و حتی در ازدواج ایجاد مشکلات بسیار زیادی خواهد کرد.
اعتماد به‌ نفس به ما کمک می‌ کند تا چالش‌ ها را بپذیریم و به هنگام بروز دشواری‌ ها سرسخت باشیم.
وقتی به خودتان احترام بگذارید و اعتماد به‌ نفس خوبی داشته‌ باشید، احساس امنیت و ارزش کرده و درنتیجه‌ آن، روابط  مثبت و مستحکم با دیگران برقرار خواهید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!