پیوند اعتماد به‌ نفس و عزت‌ نفس

موفقیت در زندگی و دستیابی به اهداف همواره نیازمند دو بال اصلی است؛ یکی عزت‌ نفس و دیگری اعتماد به‌ نفس.

​اعتماد به‌ نفس و عزت‌ نفس دو پدیدۀ روانشناختی هستند که تقریباً به یکدیگر مرتبط هستند، هر دو بر اساس تجارب گذشته است و هر دو عملکرد فرد در گذشته را در نظر می‌ گیرند. هردو تاثیر مستقیمی بر همه جوانب زندگی فرد دارند. در واقع ریشه، خمیرمایه و ستون اصلی اعتماد به نفس؛ خودکار آمدی و عزت نفس است. ما زمانی احساس خودکار آمدی می‌ کنیم که شاهد پیشرفت‌ مان در کسب مهارت‌ ها و دست‌ یابی به هدف‌ هایمان هستیم ؛ اگر باور و اعتماد به خود را یاد بگیریم و در حوزه‌ خاص مورد علاقه‌ خود تلاش کنیم، قطعاً موفق خواهیم شد.

اعتماد به‌ نفس به ما کمک می‌ کند تا چالش‌ ها را بپذیریم و به هنگام بروز دشواری‌ ها سرسخت باشیم. این مسئله با ایدۀ عزت‌ نفس همپوشانی دارد. عزت‌ نفس یک حس کلی‌ تر است که به‌ وسیلۀ آن می‌ توانیم با هر آن‌ چه در زندگی‌ مان می‌ گذرد، کنار آییم و این‌ که حق داریم خوشحال باشیم. عزت نفس خودپنداره و باور شما از خود و میزان ارزشمندی شماست ولی اعتماد به نفس باور شما نسبت به توانایی و مهارت انجام کار در شما را تعریف می‌ کند. به‌طور ساده عزت نفس توضیح می‌ دهد که چرا حال من خوب و یا بد است و چقدر خودم را دوست دارم!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!