معمولا هر آنچه در شخصیت دیگران موجب آزارمان می‌ شود، بخشی از سایه‌ خودمان است. اغلب رنجش ما از افراد دیگر به علت مشکلی حل‌ نشده در وجود خود ماست. هر قضاوتی که در مورد دیگران می‌ کنیم معمولا فرافکنی آن چیزی است که در سایه‌ خودمان مخفی شده است.
ما معمولا نقطه‌ ضعف‌ های خود را به دیگران نسبت می‌ دهیم و مطالبی منفی که در مورد دیگران می‌ گوییم، در واقع همان چیزهایی است که باید به خودمان بگوییم.
وقتی در مورد دیگران پیش‌ داوری می‌ کنید، در حقیقت دارید در مورد خودتان پیش‌ داوری می‌ کنید.
ما بیشتر سایه‌ هایمان را چنان مخفیانه از دید خود مخفی می‌ کنیم که اگر پدیده‌ فرافکنی وجود نداشت، شاید تمام عمر از نگاه ما مخفی می‌ ماندند. بنابراین به هرچه که در مورد دیگران می‌گویید یا می‌ اندیشید، دقت کنید و سعی کنید تا آن ویژگی‌ ها را در خود تشخیص دهید. ما حتی قسمت روشن سایه‌ خود را نیز فرافکنی می‌ کنیم.
هر صفتی که در دیگران تحسین می‌ کنید، چیزی است که به ‌طور بالقوه در شما وجود دارد و نیازمند توجه و شکوفایی است. اگر عظمتی مشاهده می‌ کنید، در واقع عظمت خودتان است. بنابراین به هرچه که در دیگران به عنوان سرزنش یا تحسین نگاه می‌ کنید، آن‌ ها را به عنوان سایه‌ های تاریک یا روشن خود بپذیرید و سعی کنید که پیام‌ شان را درک کنید. بدین ترتیب تولد بخشی جدید از وجود یکپارچه‌ خود را شاهد خواهید بود که به زندگی شما غنا و عظمت بیشتری می‌ بخشد.

بررسی ابعاد مختلف شخصیت در حیطه وظایف روانشناسی شخصیت تعریف شده است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!