خودشیفتگی

جوامع مدرن معمولا به خصیصه‌ هایی مانند احساس خودبزرگ‌ بینی، خودنمایی، مُحق بودن، بهره‌ کشی در روابط بین شخصی و فقدان همدلی پروبال می‌ دهند.

والدینی که بیش از حد خواسته‌ های فرزندان را اجابت می‌ کنند، فرهنگی که بر شهرت و معروفیت پایه‌ گذاری شده، ظهور انواع شبکه‌ های اجتماعی و افزایش روزافزون اعضای آن‌ ها جهت جذب پیروان بیشتر برای صفحه‌ های شخصی، ارج نهادن به ویژگی‌ های کاذب جذابیت فردی، مراجعات فزاینده برای جراحی‌ های زیبایی و حتی مد شدن عکس‌ های سلفی و نیز شبکه‌ های خبری که اخبار مربوط به افراد مشهور را با جزئیات هرچه تمام‌ تر منتشر می‌ کنند، همگی باعث انتشار و تشدید خودشیفتگی می‌ شوند.
حتی این خطر وجود دارد که این مشکل به تدریج به عنوان نوعی رفتار طبیعی تلقی گردد تا آنجا که کریستوفر لش، نظریه‌ پرداز اجتماعی و استاد تاریخ دانشگاه راچستر آمریکا در کتاب خود با عنوان فرهنگ خودشیفتگی ادعا می‌ کند:
“به نظر می‌ رسد خودشیفتگی بهترین روش مقابله با تنش‌ ها و اضطراب‌ های زندگی مدرن است و بر همین اساس شرایط غالب اجتماعی منجر به بارز شدن خصوصیات خودشیفته که در افراد مختلف به درجات گوناگون وجود کتاب، با تکیه بر ضرورت و اهمیت مطالعه روی به شکلی جامع به بسط و توضیح خودشیفتگی از محدوده‌ بیمار گونه آن پرداخته شده است.”

برای مطالب بیشتر در این زمینه می توانید در وبینارهای ما در فارگو شرکت کنید.

برای پرورش مهارت‌ های کودکان‌ تان می‌ توانید از بازی هانا استفاده کنید .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!