انسان موجودی اجتماعی است و همین امر درک عمیق از فرایند ارتباطات و مهارت‌‌ های ارتباطی را ضروری می‌ کند. مهارت‌ هایی که برای موفقیت هر فرد در هر کسب و کار و روابط اجتماعی حیاتی است.

در میان مجموعه مهارت‌ های زندگی، شاید بتوان گفت مهارت‌ های ارتباطی بیش از سایر مهارت‌ ها مورد توجه قرار گرفته و معمولاً در سازمان‌ ها و محیط‌‌ های کسب و کار هم، منابع قابل توجهی صرف آموزش دادن و یاد گرفتن مهارت‌ های ارتباطی و دانش ارتباطات می‌ شود.

همچنین تسلط کلامی به معنای شناخت کلمات و به‌کارگیری درست آنها و مهارت در شفاف‌ ترین و شیواترین بیان حرف‌ ها از کلیدی‌ ترین زیرمجموعه‌ های مهارت ارتباطی است. اما بازی‌ های کلامی و ترفند های کلامی و ایجاد ابهام و ایهام در گفته‌ ها، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

مهارت‌‌ های ارتباطی در دو نوع کلامی و غیر کلامی وجود دارد .
مهارت‌ های کلامی: مربوط به کلمات بیان شده و دیگر اصوات منتقل کننده اطلاعات و معانی
مهارت‌ های غیرکلامی: مربوط به زبان بدن

ما هر روز از طریق ارتباطات کلامی و غیر کلامی با دیگران ارتباط برقرار می‌ کنیم و مهم است که بدانیم چگونه بهترین استفاده را از ارتباطات خود داشته باشیم. مهارت‌‌ های ارتباطی به توانایی انتقال اطلاعات به دیگران به طور موثر و کارآمد گفته می‌ شود که می‌ تواند ارتباطات فردی و تجاری فرد را بهبود بخشیده و موجب شود رضایت از زندگی و کیفیت زندگی فرد بالا رود. این مهارت‌‌ های ارتباطی است که تاثیرگذاری ارتباط را تعیین می‌ کند.

در پژوهش‌ های مختلفی که در زمینه مهارت‌ های اجتماعی انجام شده است، نشان داده شده است مهارت‌ های ارتباطی در موارد مختلف می‌ تواند کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد.

ارتباط خوب یکی از توانایی‌ هایی است که اغلب نادیده گرفته می شود اما کسانی که این مهارت را دارند نسبت به کسانی که فاقد آن هستند نفع می برند. خوشبختانه بسیاری از مهارت های ارتباطی قابل یادگیری هستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!