فضا چیزی است که ما را احاطه کرده است: اشیاء، عناصر، افراد و غیره. همچنین بخشی از تفکر ما را تشکیل می‌ دهد.به طور کلی ادراک فضایی در دو بخش برسی می‌ شوند. درک محیط و ارتباط ما با آن و درک روابط بین دو شی. ضعف و اختلال در ادراک فضایی موجب اختلال تمرکز و درک ما از رابطه میان بدن ما با محیط می‌ شود.
ما به ادراک فضایی برای سازماندهی جعبه‌ ها، کتاب‌ ها یا اشیا در قفسه‌ ها، چمدان و… نیاز داریم.

ما به طور ذهنی ترکیب احتمالی موقعیت‌ ها را ارزیابی کرده و یکی از آن‌ ها را انتخاب می‌ کنیم و یا هنگامی که ما باید مسیر خاصی را انتخاب کنیم، ادراک فضایی بیشترین اهمیت را دارد. بهبود شناخت شکل کلمات و اعداد، بخاطر سپردن آن، جهت‌ یابی، استدلال و تفکر منطقی ،بهبود خواندن و روان‌ خوانی، بهبود یادگیری کلمات، عبارت‌ هایی همچون دورترین، نزدیک‌ ترین، بالاترین، پایین‌ ترین و… است.

درک فضایی توانایی آگاهی شما از روابط محیط اطراف شماست. هم فرآیندهای بیرونی و هم فرآیندهای درونی.
فرآیندهای بیرونی نمایانگر درک فضایی اطراف از طریق احساسات است و فرآیندهای درونی نمایانگر آگاهی در مورد بدن ما هستند مانند پوزیشن.

هوش فضایی یا دیداری به کودکان مدد می‌ رساند تا در عکس‌ های محسوس ولی دارای تناقض پدیده‌ های زیادی را تشخیص دهند. کودکان خردسال توانمندی ثبت کردن و یادآوری روال‌ ها را دارند اما تشریح این روال‌ ها در قالب واژ‌ه‌ ها یا از طریق ترسیم طرح‌ ها برای آن‌ ها دشوار است. تثبیت کردن اشکال فضایی و مرتب کردن معلومات و داد‌ه‌ های متفرق به شکل نقشه‌ های طولانی ، امری است که برای کودکان دشوار است. کودکان قادرند پیش از این که توان مطالعه عبارات را داشته باشند تصاویر کتاب‌ ها را درک و تفسیر کنند. کودکی که هوش دیداری تعلیم دیده‌ ای دارد پذیرش دیگر حس‌ های خود را از گذرگاه آن تشریح و تحلیل می‌ کند. از این رو این گونه کودکی قادر است در پیرامون خود یا در حافظه‌ اش امور و پدیده‌ هایی را مشاهده کند یا به اموری توجه داشته باشد که اشخاص دیگر نمی‌ توانند آن را مشاهده کنند ، یا به راحتی از آن صرف‌ نظر می‌ کنند. به علاوه توانایی ایجاد و ابداع کار‌های تازه را با استفاده از شیوه‌ های تصویری دارد.

اگر بخواهیم به طور واضح بیان کنیم، ادراک فضایی ما به طور مداوم مانع برخورد ما به دیوارها، صندلی‌ ها، درها و… هنگام راه‌ رفتن می‌ شود. هنگامی که ادراک فضایی را توسعه می‌ دهیم، یک آگاهی فضایی از مکان‌ هایی که در اطراف ما وجود دارد ایجاد می‌ کنیم و برای این کار لازم است که در درک مفاهیمی همچون بالا، پایین، زیر،رو شناخت کافی پیدا کرده باشیم.
به طور خلاصه، ادراک فضایی ، توانایی ارزیابی موقعیت فضایی خود، حرکت در اطراف، تصمیم‌ گیری چندگانه، تجزیه تحلیل موقعیت‌ ها، روابط اطراف و ارتباطی‌ است که بدن ما با آن دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!