طرحواره نقص و شرم

62 / 100

طرحواره‌ نقص و شرم چیست ؟

وقتی کسی طرحواره نقص و شرم داشته باشد بر این باور است که دوست داشتنی و ارزشمند نیست. فرد احساس می‌ کند که در جنبه‌ های مهم شخصیت ‌اش، انسانی ناقص، نامطلوبی است. در حضور دیگران دستپاچه و عصبی است، دائماً خود را با دیگران مقایسه می‌ کند و احساس ناامنی و شرمندگی می‌ کند یا به دلیل عیب‌ ها و نقص‌ هایی که به خود نسبت می‌ دهد، احساس شرم و خجالت می‌ کند و حتی معتقد است که لیاقت عشق دیگران را ندارد، خودش را بی ارزش می داند از این رو معتقد است که دیگران او را دوست ندارند.

طرحواره نقص و شرم

او برای محافظت از خودش در برابر این احساس، زیاد از خودش حرف نمی‌ زند ، اکثراً سعی می‌ کند خودش را از بقیه پنهان کند.
اکثر افرادی که این طرحواره را دارند برای مقابله با این مشکل ترجیح می‌ دهند نقابی یه چهره زده و این حس شرم را بروز نمی‌ دهند و سعی می‌ کنند خودشان را از حس شرمساری بی‌ خبر نگه دارند. آن‌ ها اغلب به دلیل  افسردگی و مشکلات ارتباطی برای درمان مراجعه می‌ کنند.

روانشناسان اغلب معتقدند فردی که طرحواره نقص و شرم دارد در دوره‌ کودکی با دیگران مقایسه شده است؛
آن‌ ها معتقدند عامل اصلی در شکل گیری این تله زندگی، عیب‌ ها و نقص‌ های واقعی فرد نیستند، بلکه عامل اصلی را باید در احساسی دنبال کنیم که والدین و سایر اعضای خانواده در فرد ایجاد کرده اند.

سبک های مقابله در مقابل این طرحواره:

  1. تسلیم: انتخاب دوستان انتقادگر و طرد کننده، تحقیر خود و قرار دادن خود در موقعیت های زیر دست و فرمانبر.
  2. اجتناب: اجتناب از بیان احساسات و افکار واقعی و اجازه ندادن به دیگران برای نزدیک شدن به او.
  3. جبران افراطی: انتقاد و طرد دیگران به گونه ای که به نظر می رسد خودش هیچ گونه عیب و ایرادی ندارد. رفتار انتقاد گرایانه یا برتری طلبانه نسبت به دیگران، تلاش برای بی‌ نقص جلوه دادن خود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!