این اصل را بپذیرید که زندگی شما و هیچ فرد دیگری بی‌ نقص نیست. درطول‌ زندگی، همواره مشکلات به سمت شما پرتاب می‌ شود و برخی از آن‌ ها به شما اصابت می‌ کند. مشکلات همیشه بخشی از زندگی ما هستند، باید بپذیریم قرار نیست زندگی سهل یا لطیف باشد.
اگر می‌ توانید برای حل کردن و از پیش رو برداشتن‌ مشکلات کاری کنید، بی‌ درنگ با تمرکز ذهنی و مدیریت انرژی‌ جسمی و روانی‌ خود، گامی در جهت رفع مشکلات بردارید و اگر لاینحل است آن را بپذیرید و با آن کنار بیایید. ترحم و سرزنش‌ گری در مقابل مشکلات، خوره‌ های ذهنی هستند که اول روان ما و بعد جسم ما را از بین می‌ برند. شکایت‌ کردن از خود، دیگران و زندگی وقت تلف‌ کردن است و از دو جهت غیرمفید است:
اول این‌ که با این روش، عملاً هیچ کاری برای غلبه بر حال ناخوش‌ تان انجام نمی‌ دهید و دوم این‌ که با این روش، استیصال ناشی از این رفتار مخرب را هم به ناخوشی اولیه‌ تان اضافه می‌ کنید.
به‌ این جملات فکر کنید: «هر وقت فکر کردید که یک وضعیت یا یک فرد در حال نابودکردن زندگی شماست، در واقع عامل نابودی خودتان هستید.
شمایید كه در حال نابود کردن زندگی‌ تان هستید. خودقربانی‌ پنداری یک روش فوق‌ العاده برای نابودکردن زندگی‌ تان است…!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!