8 / 100

  • طلاق چیست؟
  • کاش می دونستم چرا مامان و بابا طلاق گرفتند؟
  • کاش ما می تونستیم مثل قبل دورهم باشیم؟
  • آیا تو چاره‌ ای جز طلاق نداشتی؟

    چرا کودک ما با این پرسش‌ ها روبه رو می‌ شود؟

شک و تردید از بدترین احساسات هر کودک است که وی را به  سمت ترس و سردرگمی سوق می‌ دهد. بنابراین هرگز فرزند خود را در مورد این‌ که هر دوی شما او را دوست دارید، در شک و تردید نگه ندارید و او را از این امر خاطر جمع کنید هر اتفاقی که بیفتد، باز هم یکی از شما از فرزند خود در خانه مراقبت خواهید کرد.

چنانچه شما توضیح معقولی برای پاسخ این پرسش‌ ها به فرزند خود ندهید، ممکن است او با توضیحات غیرمنطقی و کودکانه‌ خود را مقصر دانسته که این احساس گناه و تقصیر برای کودکان زیان‌ آور است و همواره این احساس با حس نا امنی همراه می‌ شود. ما می‌ توانیم برای هر گروه سنی پاسخی مناسب درک آن سن بدهیم.

پاسخ مناسب گروه سنی 2 تا 4 سال: طلاق زمانی رخ می‌ دهد که دو نفر که با هم ازدواج کرده بودند نمی‌ خواهند دیگر به روابط زناشویی‌ شان ادامه دهند زیرا دیگر یکدیگر را دوست ندارند. با وجود اینکه طلاق گرفته‌ ایم هنوز هم تو را بسیار دوست داریم و همانند سابق از تو مراقبت خواهیم کرد.

گروه سنی 4 تا 6 سال: چون من و بابا نمی توانستیم خواسته‌ های یکدیگر را درک کنیم و در کنار یکدیگر زندگی کنیم از هم طلاق گرفتیم. من می‌ دانم که تو هر دوی ما را دوست داری و به تو قول می‌ دهم که بعد از این بتوانی هر دوی ما را ببینی.

گروه سنی 6 تا 8 سال: طلاق بسیار ناراحت کننده است و هیچ‌کس نمی خواهد اعضای خانواده از یکدیگر جدا شوند. گاهی ما نسبت به یکدیگر نامهربان می‌ شویم اما تو در هیچ یک از این کارها مقصر نیستی.

گروه سنی 8 تا 11 سال: هیچ کس به طلاق راضی نیست. مامان و بابا هم بسیار تلاش کردند تا از این کار اجتناب کنند اما نشد، چون ما تصمیم گرفته بودیم و می‌ بایست آن را عملی می‌ کردیم. هنگامی که به اندازه‌ کافی بزرگ شدی می‌ توانی برای خودت تصمیم بگیری که با من زندگی کنی یا پدرت.

شایسته است که دست کم به‌ طور جزئی و خلاصه‌، آنچه را رخ داده برای فرزند دلبندمان توضیح دهیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!