همه ما بخشی عمده از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می‌ کنیم یا در فکر آن به سر می بریم. تحقیقات، نشان داده است که 75درصد اوقات روزانه ما صرف ارتباط با دیگران می‌ شود و شاید بتوان گفت 75 درصد موفقیت‌ های ما نیز به روابط ما با دیگران وابسته است. از همین رو، در دهه‌ های اخیر، توجه زیادی به مبحث « روابط (تعامل) اجتماعی» شده است. این نکته که برخی انسان‌ ها تعاملگران ماهرتری هستند، باعث شده تا پژوهش‌ های دقیق و منظّمی درباره ماهیت و کارکردهای «تعامل اجتماعی» و عوامل تأثیرگذار بر آن، انجام شود. تحقیقات، نشان می‌ دهد که عوامل بسیاری در «تعامل اجتماعی ماهرانه» و «تأثیرگذاری» و «ایجاد محبوبیت» نقش دارند ؛ اما نقش عواطف و احساسات در این میان بسیار مهم و چشمگیر است.

فرهنگ‌ های مختلف، در مورد شیوه‌ های ابراز احساسات و اینکه نسبت به چه کسانی و تا چه اندازه باید احساسات خود را بیان کرد، تفاوت‌ های بارزی دارند.

ارتباط با ديگران يکی از مشخصه‌ های اساسی انسان است. در شرايط عادی ارتباط برقرارکردن کار دشواری به نظر نمی‌ رسد اما در شرايط اختلاف، وقوع تضاد و عصبانيت به نظر می رسد برقرارکردن ارتباط دشوار باشد. اشخاصی که در اين مواقع بتوانند به گونه‌ ای مؤثر و مناسب ارتباط برقرار کنند کم شمارند در حاليکه در همين شرايط است که نقش ارتباط مؤثر حياتی می‌ شود. رعايت نکاتی شما را ياری می‌ کند که در ارتباط با ديگران به لحاظ مسائل شخصی، احساسی، اجتماعی و مالی موفق شويد.

همه کارهای ما نوعی ارتباط است. تمام لحظه‌ های زندگی ما مالامال از پيام‌ های شفاهی و غير شفاهی است. زبان تنها وسيله ارتباطی نیست. لباسی را که هر روز می‌ پوشيم، بيانگر تصويری است که از خود بر ذهن داريم و نشان دهنده ارج و حرمتی است که برای خود قائليم. وضعيت نشستن و راه رفتن نيز حاکی از احساسات و گرايش‌ های ماست.

گفتار ما بسیار مهم است. . شيوه دريافت يک پيام به شيوه ابراز آن بر می گردد.
چگونگی ارسال يک پيام چگونگی دريافت آن را معين می‌ کند. حجم و آهنگ صدا، نوع نگاه کردن، وضعيت ايستادن، نحوه خم شدن سر همگی به شنونده کمک می‌ کند تا کلمات ما را تفسير کند و پيام آن را دريافت کند. همه ما اين احساس را تجربه کرده ايم که به علت استنباط نادرست در آغاز يک پيام، منظور گوينده را يکسره نادرست فهميده ايم.
اغلب چگونگی آغاز پيام، حاصل ارتباط را تعيين می کند. یکی از نکات کلیدی در برقراری ارتباط موثر گوش دادن و شنونده خوب بودن است.

 ارتباط، دو طرفه است. در يک ارتباط خوب دو عامل دخالت دارد. ارسال درست پيام و دريافت درست پيام. اگر مايليد رابطه شما به موفقيت و کاميابی بيانجامد، بايد نقطه نظرهای طرف مقابل را بشنويد و به روشنی درک کنيد. بسياری از مردم در طول روز در معاشرت با ديگران مرتکب خطاهاي مخرب ارتباطی می‌ شوند.
قضاوت یکی از زشت‌ ترین ناهنجاری‌ های ارتباطی است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!